HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 8, 24-02-2016: Onttrekking aan de openbaarheid van de openbare weg

Gemeenteblad 2016 nr. 8, 24-02-2016: Onttrekking aan de openbaarheid van de openbare weg

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Wolvega
Publicatiedatum: 24-02-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen om een deel van de Wolfraamweg te Wolvega aan de openbaarheid te onttrekken.

De stukken die betrekking hebben op dit voorstel liggen vanaf 25-02-2016 t/m 06-04-2016 ter inzage. Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 60, 8470 AB Wolvega.