HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nr. 10, 24-05-2017: Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf 2017

Gemeenteblad 2017 nr. 10, 24-05-2017: Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf 2017

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-05-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgesteld: 1 mei 2017
Inwerkingtreding: 1 mei 2017
Kenmerk: 2017-007026/c