HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2018 nr. 12 23-5-2018: Privacybeleid gemeente Weststellingwerf

Gemeenteblad 2018 nr. 12 23-5-2018: Privacybeleid gemeente Weststellingwerf

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-05-2018
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Datum vaststelling: 30 april 2018 (kenmerk 2018-006266/cb)
Kenmerk document: 2018-015597/in
Datum inwerkingtreding: 25 mei 2018

Op 30 april 2018 heeft het college van B&W het Privacybeleid Gemeente Weststellingwerf vastgesteld. Met het privacybeleid maakt de gemeente duidelijk op welke manier we met persoonsgegevens omgaan en welke uitgangspunten daarbij gelden. Het privacybeleid van de gemeente Weststellingwerf is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.