HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2018 nr. 13 23-5-2018: Reglement taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming gemeente Weststellingwerf

Gemeenteblad 2018 nr. 13 23-5-2018: Reglement taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming gemeente Weststellingwerf

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-05-2018
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Datum vaststelling: 30 april 2018 (kenmerk 2018-006266/cb)
Kenmerk document: 2018-015596/in

Op 30 april 2018 heeft het college van B&W het Reglement taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming gemeente Weststellingwerf vastgesteld. Het reglement geeft de kaders weer voor de wijze waarop de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Weststellingwerf zijn taken en bevoegdheden onafhankelijk en zonder enige belemmering kan uitoefenen. De taken van de functionaris zijn toezicht houden, controleren, adviseren, informeren, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon voor en samenwerken met de toezichthouder (Autoriteit Persoons­gegevens).