HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2018 nr. 15 6-6-2018: Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden Weststellingwerf 2018

Gemeenteblad 2018 nr. 15 6-6-2018: Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden Weststellingwerf 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-06-2018
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 29 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf het Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden Weststellingwerf 2018 vastgesteld. Hierin zijn de Vlinderslag, in de nabijheid van het Van der Valk hotel en het Zuiderpark te Wolvega als nieuwe gebieden aangewezen waar een alcoholverbod geldt. In dit besluit zijn ook de vijf gebieden opgenomen waar al sinds 1999 een alcoholverbod geldt met bijbehorende aanpassingen.

Het alcoholverbod houdt in dat het verboden is om op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Kenmerkcollege voorstel: 2018-007652/c
Datum besluit: 29 mei
Datum inwerkingtreding besluit: 07-06-2018