HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2018 nr 23 12-12-2018: Verordening leges 2019 incl tarieventabel

Gemeenteblad 2018 nr 23 12-12-2018: Verordening leges 2019 incl tarieventabel

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-12-2018
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft op 5 november 2018 de volgende verordeningen en tarieven voor 2019 vastgesteld:

Datum inwerkingtreding: 1-1-2019
Kenmerk: 2018-001249

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 inclusief de tarieventabel;