HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2018 nr 27 12-12-2018: Beleidsregel ontheffing artikel 35 DHW

Gemeenteblad 2018 nr 27 12-12-2018: Beleidsregel ontheffing artikel 35 DHW

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-12-2018
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vaststelling Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Weststellingwerf

Vastgesteld: 4 januari 2016.
Inwerkingtreding: 14 januari 2016
Kenmerk: 2015-006277/c