HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2018 nr. 4 28-02-2018: Kadernota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 en Beleidsplan Schuldhulpverlening

Gemeenteblad 2018 nr. 4 28-02-2018: Kadernota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 en Beleidsplan Schuldhulpverlening

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-02-2018
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Kadernota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 en Beleidsplan Schuldhulpverlening

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft op 29 januari 2018 de  Kadernota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 en Beleidsplan Schuldhulpverlening vastgesteld. Datum inwerkingtreding: 29 januari 2018.