HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2018 nr. 6 14-3-2018: Vaststelling Verordening op fractieondersteuning 2018

Gemeenteblad 2018 nr. 6 14-3-2018: Vaststelling Verordening op fractieondersteuning 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-03-2018
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgesteld: 5 maart 2018
Kenmerk: 2018-001250/r

Met de vaststelling van de verordening krijgen de raadsfracties vanaf 30 maart 2018 jaarlijks de beschikking over een fractiebudget ter versterking van hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De hoogte van het jaarbudget is € 750,00 per fractie en € 250,00 per fractielid.