HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2019 nr. 4 20-02-2019: Verordening op het Reglement van Orde

Gemeenteblad 2019 nr. 4 20-02-2019: Verordening op het Reglement van Orde

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgesteld: 31 mei 2018.

Inwerkingtreding: 11 februari 2019. Kenmerk: 2018-001277/r

De Verordening op het reglement van orde voor de raad en de raadscommissies 2017, vastgesteld op 25 september 2017 wordt ingetrokken.