HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2019 nr. 8 30-04-2019: West Aanwijzingsbesluit Wetterskip

Gemeenteblad 2019 nr. 8 30-04-2019: West Aanwijzingsbesluit Wetterskip

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-04-2019
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Besluit aanwijzing toezichthouders van Wetterskip Fryslân

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf hebben besloten om de toezichthouders van Wetterskip Fryslân aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Dit betekent dat de betrokken medewerkers van het Wetterskip Fryslân bevoegd zijn om toezichthoudende taken uit voeren op de genoemde wet- en regelgeving binnen de gemeentegrenzen van Weststellingwerf. Als burger of ondernemer kunt u met één van deze toezichthouders te maken krijgen.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking één dag na deze publicatie.