HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2019 nr. 9 03-09-2019: Werktijdenregeling SW medewerkers

Gemeenteblad 2019 nr. 9 03-09-2019: Werktijdenregeling SW medewerkers

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-09-2019
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

De gemeente Weststellingwerf heeft de regeling ‘Werktijdenregeling SW medewerkers gemeente Weststellingwerf 2019’ vastgesteld. Het college heeft besloten om de werktijdenregeling voor de medewerkers van de Sociale Werkvoorziening gemeente Weststellingwerf vast te stellen.

Kenmerk collegevoorstel: 12 maart 2019
Datum besluit: 18 maart 2019
Datum inwerkingtreding: 1 maart 2019
Kenmerk: (iZaaksuite) 009844438