HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

Gemeenteraad Weststellingwerf (foto: Rob Rotgers Fotografie)

Wie bestuurt de gemeente Weststellingwerf en hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Weststellingwerf. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt hij het gemeentebestuur. De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Ze worden dan ook om de 4 jaar gekozen door de inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Na de verkiezingen onderhandelen de partijen. Partijen die het in grote lijnen met elkaar eens zijn over het bestuur van de gemeente vormen samen een coalitie. Gezamenlijk maken ze een coalitieakkoord, waarin de partijen aangeven wat ze samen de komende periode willen realiseren.

Wat zijn de taken van gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

  • De gemeenteraad stelt de kaders (hoofdlijnen) voor het gemeentelijk beleid vast.
  • De raad vertegenwoordigt de inwoners in het gemeentebestuur.
  • De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid en dagelijkse bestuurstaken goed uitvoeren.

Wie zitten er in de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Weststellingwerf bestaat uit 21 raadsleden verdeeld over 7 fracties en 1 lijst. De wethouders maken geen deel uit van de raad. Wel zijn zij bij de raadsvergaderingen aanwezig om uitleg te kunnen geven als de raadsleden daarom  vragen. De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of hoe u kunt meepraten met de raad? De griffie helpt u graag verder.

Snel naar de informatie die u zoekt over de gemeenteraad? Klik op één van de onderstaande linkjes: