HOME  |  Organisatie  |  GroenLinks Weststellingwerf

GroenLinks Weststellingwerf

GroenLinks

Voor GroenLinks Weststellingwerf staan schone energie, meer werk, goede zorg, behoud van de groene ruimte en burgerparticipatie centraal.

Groen Weststellingwerf

Er is geen twijfel over mogelijk: Weststellingwerf is een groene gemeente. GroenLinks wil dat zo houden en het groen versterken. Een groene gemeente is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kun je bewegen, sociale contacten opdoen en tot rust komen.
Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.

Sociaal Weststellingwerf

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. We willen die kansen eerlijk delen.
GroenLinks gaat er vanuit dat ieder mens iets kan en wil, en dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.

Levendig Weststellingwerf

Voor een prettig leven is het belangrijk om dingen samen met je omgeving te doen, zelf invloed te hebben op wat er in je dorp of straat gebeurt. GroenLinks gelooft dat de gemeente beter wordt bestuurd als haar inwoners ook betrokken zijn bij de besluiten.
Het is belangrijk om mensen te kunnen ontmoeten en elkaar te kennen zodat je ook op elkaar kunt terugvallen als het even niet zo goed gaat. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor levendige dorpen en wijken behoefte is aan ontmoetingsruimtes en andere voorzieningen.

Samen met de inwoners van Weststellingwerf wil GroenLinks blijven werken aan een groen, sociaal en levendig Weststellingwerf. Nu en in de toekomst!

Meer informatie en nieuws kunt u vinden in ons verkiezingsprogramma 2018-2022 en op de website: www.weststellingwerf.groenlinks.nl