HOME  |  Organisatie  |  Inloopspreekuur

Inloopspreekuur

Voordat een onderwerp besproken wordt in een commissie- of raadsvergadering kunt u met de fracties of hun vertegenwoordigers overleggen tijdens het inloopspreekuur op de maandagavond één week voor de commissievergadering. U kunt ook onderwerpen inbrengen, die niet op de agenda van de commissie of raad staan. Zie voor de juiste data het vergaderschema of in de regionale krant.
 

Het inloopspreekuur bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een plenair inloopspreekuur,
  2. Een napraatmoment en de
  3. Fractievergaderingen.

De avond begint om 19.30 uur met een gezamenlijk, plenair en openbaar  inloopspreekuur voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In dit spreekuur heeft een ieder 5 minuten de gelegenheid zijn zegje te doen, een voorstel te doen of iets anders onder de aandacht van de politiek te brengen.  De raad hoort, luistert en stelt verhelderende vragen, er vindt geen politieke discussie plaats. Als u wilt inspreken kan kunt u zich aanmelden bij de griffie bij binnenkomst van de raadszaal.

Na afloop van het plenaire inloopspreekuur is er de mogelijkheid om met fracties of individuele  raadsleden na te praten bij statafels die achter de raadszaal staan opgesteld. Dit is een soort ‘politieke markt’.

Na dit uur beginnen de partijen hun fractievergadering in de eigen fractiekamer. Als u dit wenst kunt u hier ook inspreken. Hiervoor kunt u tijdens het inloopspreekuur contact opnemen met de desbetreffende fractie.