HOME  |  Organisatie  |  Inspreken bij de commissie

Inspreken bij de commissie

U kunt bij een agendapunt  inspreken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Na discussie in de commissie mag hierop door de inspreker nog een korte reactie gegeven worden.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken, vraagt u dit dan aan bij de griffie. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering. De griffie kan u tevens meer informatie verstrekken over de regels bij het inspreken. Aanmelden via H. Nieuwhof tel: 0561-691483 mailadres: h.nieuwhof@weststellingwerf.nl of J. Marks tel: 0561-691332 mailadres: j.marks@weststellingwerf.nl.