HOME  |  Organisatie  |  Inspreken bij een raadsvergadering

Inspreken bij een raadsvergadering

Na opening van de raadsvergadering kunt u het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Hiervoor staat één spreektermijn van 10 minuten. Daarnaast kunt u bij een bespreekstuk op de agenda  inspreken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Na discussie in de raad mag hierop door de inspreker nog een korte reactie gegeven worden.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken, vraagt u dit dan aan bij de griffie. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering. De griffie kan u tevens meer informatie verstrekken over de regels bij het inspreken. Aanmelden  via J. Kampinga tel: 0561-691220 mailadres: j.kampinga@weststellingwerf.nl of J. Marks tel:0561-691332 mailadres: j.marks@weststellingwerf.nl.