HOME  |  Organisatie  |  Investeringskalender 2017-2027

Investeringskalender 2017-2027

De realisatie van de zeven projecten in de Investeringskalender 2017-2027 draagt bij aan de toekomst van Weststellingwerf. Het college nodigt partners uit om deelgenoot te worden van de ambities en de projecten gezamenlijk uit te werken

Snel internet

Het college vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers in de dorpen en in de buitengebieden kunnen beschikken over een snelle en betrouwbare internetverbinding.

Fietspad langs de Linde

Weststellingwerf staat bekend om zijn prachtige fietsroutes door de natuur. Om een aantrekkelijke fietsgemeente te blijven, zijn investeringen nodig voor de aanleg, verbreding en verharding van de fietspaden en vervanging van bruggen.

Winkelcentrum Wolvega

Het college wil samen met de detailhandel werken aan een compact en krachtig winkelcentrum, zodat het centrum van Wolvega aantrekkelijk blijft voor winkelend publiek.

Kansen in de Rottige Meente

De Rottige Meente is een uniek gebied en heeft toeristen en recreanten veel te bieden aan natuurschoon, cultuur en historie. Door de ontwikkelkansen van dit gebied te benutten, wordt het gebied meer bekend en gewaardeerd.

Toekomst van Noordwolde

Het college werkt aan de toekomst van het dorp Noordwolde. Binnen het project Bestemming Noordwolde zal de komende jaren worden ingezet op werk, inkomen en participatie. Daarnaast verdient het Spokeplasgebied en de noordoostelijke entree van het dorp een kwaliteitsimpuls.

Steenwijkerweg De Blesse

De inwoners van De Blesse worden betrokken bij de herinrichting van de oude rijksweg in het dorp. Met snelheidsremmers en meer groen krijgt deze weg een passend landelijk karakter.

Spoorwegovergang Lycklamaweg

De drukte bij de spoorwegovergang op de Lycklamaweg veroorzaakt vooral bij fietsers een onveilig gevoel. Een tunnel die fietsers en voetgangers veilig van de Lyclamaweg naar de Hoofdstraat Oost brengt, zal de kruising voor alle weggebruikers overzichtelijker maken.

Lees hier de Investeringskalender 2017-2017

Uitnodiging

Bent u inwoner, ondernemer of op een andere manier betrokken bij Weststellingwerf, herkent u zich in de ambities die in de Investeringskalender staan benoemd en wilt u met ons de plannen uitwerken? Zoek dan contact met de gemeente Weststellingwerf via telefoon 14 0561 of mail naar info@weststellingwerf.nl. Wij gaan graag met u in gesprek.