HOME  |  Organisatie  |  Noordwolde in ontwikkeling

Noordwolde in ontwikkeling

Logo Bestemming Noordwolde

Binnen het project Bestemming Noordwolde wordt gewerkt aan de verbetering van de leefomgeving en positie van de inwoners in het algemeen en die van mensen in een achterstandsituatie in het bijzonder. Met de verschillende deelprojecten die inmiddels zijn ontwikkeld en een looptijd van 2011 tot 2024, is dit een veelzijdig project met een stevig fundament en wekt het vertrouwen op een goede toekomst.

De aanleiding voor het project is de zorg van provincie Fryslân en gemeente Weststellingwerf rond de sociaal-economische en fysieke situatie in Noordwolde, mede als gevolg van het wegvallen van de rotanindustrie. Deze industrie was in de vorige eeuw de economische motor van het dorp Noordwolde.

Binnen het project wordt in het kader van het project Aandachtsgebieden samengewerkt door provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf en het dorp Noordwolde. Inhoudelijke afstemming vindt plaats binnen de kerngroep, waaraan vertegenwoordigers vanuit het dorp, de provincie en de gemeente deelnemen.