HOME  |  Organisatie  |  Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen

Met de officiële bekendmakingen geeft de gemeente inzicht in de besluitvorming over o.a. vergunningen, vrijstellingen en aanbestedingen die zijn aangevraagd of verleend. De vogende officiële bekendmakingen kunt u digitaal inzien:

  • Omgevingsvergunningen
  • Apv vergunningen voor o.a. evenementen
  • Verkeer en vervoer
  • milieumeldingen
  • overige besluiten

Digitale bekendmakingen

Mis geen bekendmakingen met onze e-mailservice

U kunt zich abonneren op de digitale bekendmakingen (zoals bouw- en milieuvergunningen) in de gemeente.

Bekendmakingen in de Stellingwerf

De officiële bekendmakingen worden wekelijks door de gemeente Weststellingwerf in de lokale krant Stellingwerf gepubliceerd. Hieronder kunt u de bekendmakingen zoals die wekelijks in de lokale krant wordt gepubliceerd bekijken.