HOME  |  Organisatie  |  Planning herinrichting de Blesse  |  05-02-2020: Ontwerpprincipes en bouwstenen Voorlopig Ontwerp

05-02-2020: Ontwerpprincipes en bouwstenen Voorlopig Ontwerp

Op 5 februari 2020 heeft Royal HaskoningDHV heeft op 5 februari Plaatselijk Belang,  de Werkgroep Weststellingwerf en gemeente geïnformeerd over de eerste ontwerpprincipes voor de herinrichting. Deze principes vormen de bouwstenen voor het op te stellen Voorlopig Ontwerp (de eerste maatvaste tekening van de herinrichting). Aan de hand van beelden heeft de vergadering zich uitgesproken voor toepassing van ‘hol profiel’ van de Steenwijkerweg, Spoorlaan en Markeweg. Deze wegen worden vooralsnog uitgewerkt in sfeervolle klinkerbestrating. Door te kiezen voor een holprofiel, in combinatie met wijzigingen in de aanleghoogte van de weg, kan de wateroverlast bij de woningen worden aangepakt. Op de Steenwijkerweg zullen op een aantal logische plekken asverspringingen worden uitgewerkt, zodat er ook ruimte ontstaat voor robuuste groenvakken. De bebouwde kom wordt ingericht als 30 km/u-zone. Een uitzondering hierop vormt de Spoorlaan. Ter plaatse wordt vanaf de Steenwijkerweg tot juist voorbij de kruising met de Nieuwstraat de Spoorlaan ingericht als 30 km/u-zone. Het gedeelte Spoorlaan vanaf de Nieuwstraat tot en met de spoorovergang wordt ingericht als 50 km/u-zone. Met ruim aandacht voor veiligheid voor fietsers en voetgangers. Door groenvakken wordt de Spoorlaan in dit gedeelte visueel versmald.

De aanwezigen zijn zeer tevreden over de eerste uitwerking van de ontwerpen.

Het Plaatselijk Belang en de Werkgroep zijn unaniem positief gestemd over de getoonde beelden en plannen. Zij zien ook redelijk veel terug van de oude plannen van 10 jaar terug. Zowel het Plaatselijk Belang als de Werkgroep hebben ‘groen licht’ gegeven om op basis van deze bouwstenen het Voorlopig Ontwerp uit te werken.