HOME  |  Organisatie  |  Planning herinrichting de Blesse  |  14-01-2020: Programma van Eisen

14-01-2020: Programma van Eisen

Royal HaskoningDHV heeft op 14 januari 2020 een toelichting op het definitieve Programma van Eisen (PvE).  Wie  heeft het programma van eisen vastgesteld.  Aanwezigen vanuit Plaatselijk Belang, gemeente Weststellingwerf en Royal HaskoningDHV hebben volgens een werksessie gehouden om het projectdoel “een herinrichting passend bij het dorps karakter” nader te definiëren. Iedereen heeft met ‘post-it stickers’ zijn mening kunnen geven op de verschillende inrichtingsvarianten. Tot slot heeft Royal HaskoningDHV de aanwezigen geïnformeerd over  de resultaten van de verkeerstellingen en de gevolgen daarvan voor een herinrichting op basis van een 30 km/u-regime.