HOME  |  Organisatie  |  Planning herinrichting de Blesse  |  Startoverleg

Startoverleg

De gemeente Weststellingwerf heeft met leden van het Plaatselijk Belang , de Werkgroep en  ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (het bureau dat de gemeente ondersteunt in het project) een project startup georganiseerd. In het startoverleg is een toelichting gegeven op het project (doelstelling, werkwijze en planning). Na de pauze hebben de partijen twee werksessies doorlopen. In de eerste sessie kwam het voorlopig Programma van Eisen aan de orde. In de tweede sessie zijn de duurzaamheidsambities voor dit project nader bepaald. De partijen hebben aan de hand van het ‘Ambitieweb GWW’ focus aangebracht op die duurzaamheidsaspecten die voor het project belangrijk zijn.