HOME  |  Organisatie  |  Proclaimer

Proclaimer

Dit is de officiële website van de gemeente Weststellingwerf. De gemeente Weststellingwerf is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw mailtje bijzonder op prijs. Bij voorbaat hartelijk dank! 

Privacy

De gemeente Weststellingwerf onderschrijft uw recht op privacy op het web en stelt alles in het werk om uw veiligheid op internet te garanderen. Wij doen dit voor alle pagina's die zijn ondergebracht op www.weststellingwerf.nl. Wij kunnen dit echter niet garanderen voor links naar pagina's van andere organisaties.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt via een digitaal formulier of e-mail. Alle door u verstrekte informatie behandelen wij en onze leveranciers vertrouwelijk. Op internet gegenereerde gegevens verstrekken wij niet aan derden.

In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn, hoe wij omgaan met cookies en wat u kunt doen als u vragen heeft of een klacht wilt indienen. Ook kunt u daar het algemene Privacybeleid en het Register van verwerkingen van de gemeente downloaden.

Copyright

Deze pagina's vormen de officiële vertegenwoordiging van de Nederlandse gemeente Weststellingwerf op Internet. Ze verschijnen onder verantwoordelijkheid van het team Communicatie van de gemeente. De informatie, teksten en beeldmateriaal op deze site, vallen onder het Copyright © van de gemeente Weststellingwerf.

Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen, zonder de toestemming van de fotografen. Mocht er een afbeelding op de website staan met verkeerde copyrights, meld dit dan svp aan communicatie@weststellingwerf.nl.

E-mail

Vragen of opmerkingen kunt per e-mail richten aan info@weststellingwerf.nl. De ontvangst van uw e-mail bevestigen wij automatisch. Na registratie gaat uw bericht direct door naar de behandelende ambtenaar. In principe handelen wij e-mail af, op dezelfde manier als ingekomen post. Volgens de wet hoort u uiterlijk binnen acht weken een reactie te krijgen.

Doorgaans beantwoorden wij uw e-mail binnen vijf werkdagen. Zo niet, dan krijgt u bericht over hoelang de beantwoording gaat duren. Is uw vraag ingewikkeld, dan hoort u direct dat beantwoording meer tijd kost. Op reclameboodschappen reageren wij niet.

Per e-mail kunt u geen vergunning, ontheffing, uitkering of subsidie aanvragen. Een aanvraag indienen via de elektronische weg is op beperkte schaal mogelijk. Deze diensten bieden wij aan via onze website.

Wob-verzoeken kunnen niet via de elektronische weg worden ingediend. Dat betekent dat Wob-verzoeken ingediend per mail, per fax of via een ander digitaal medium niet in behandeling worden genomen. U kunt een Wob-verzoek indienen per brief.

Per e-mail kunt u geen bezwaren, zienswijzen, of klachten bij ons indienen. Correspondentie over deze onderwerpen beschouwen wij als “officiële post”. Graag ontvangen wij deze “officiële post” in de vorm van een ondertekende brief.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door de SIMgroep uit Rotterdam (secure.simgroep.nl) en de gemeente Weststellingwerf. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de website, dan kunt u contact opnemen met de webmaster. Telefoon: 140561 of via e-mail:info@weststellingwerf.nl.