HOME  |  Organisatie  |  Proclaimer

Proclaimer

Dit is de officiële website van de gemeente Weststellingwerf. De gemeente Weststellingwerf is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan de informatie actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is, stuur ons dan een e-mail.  

Privacy

De gemeente Weststellingwerf onderschrijft uw recht op privacy en stelt alles in het werk om uw veiligheid op internet te garanderen. Dit privacybeleid geldt op alle pagina's op www.weststellingwerf.nl. Ons privacybeleid geldt niet voor pagina's van andere organisaties die linken naar onze website. Zij voeren misschien een ander privacybeleid.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u die vrijwillig aan ons geeft via een formulier, e-mail, telefoon of papieren post. Alle gegevens die u ons zelf geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Op internet gegenereerde gegevens delen wij niet met anderen.

In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn, hoe wij omgaan met cookies en wat u kunt doen als u vragen heeft of een klacht wilt indienen. Ook kunt u daar het algemene Privacybeleid en het Register van verwerkingen van de gemeente downloaden.

Auteursrecht

Deze website is de officiële vertegenwoordiging van de Nederlandse gemeente Weststellingwerf op internet. De site valt onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf. De informatie, teksten en afbeeldingen op deze site, vallen onder het auteursrecht van de gemeente Weststellingwerf.

Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen, zonder de toestemming van de fotografen. Mocht er een afbeelding op de website staan met verkeerde rechten, meldt dit dan communicatie@weststellingwerf.nl.

E-mail

Vragen of opmerkingen kunt per e-mail richten aan info@weststellingwerf.nl. U krijgt een automatische ontvangstbevestiging. Wij registreren uw bericht en sturen het direct door naar een medewerker die het gaat behandelen. E-mails handelen wij op dezelfde manier af als papieren post. Zoals de wet bepaalt, krijgt u binnen acht weken een reactie.

E-mails beantwoorden wij binnen vijf werkdagen. Lukt dit niet, dan hoort u hoelang het nog duurt. Is uw vraag ingewikkeld, dan hoort u direct dat beantwoording meer tijd kost. Op reclameboodschappen reageren wij niet.

Via e-mail kunt u geen vergunning, ontheffing, uitkering of subsidie aanvragen. Verschillende diensten of producten kunt u via de website aanvragen. Andere zaken vraagt u aan via een officieel verzoek per brief.

Wob-verzoeken kunt u niet digitaal indienen. Dat kan alleen per brief. Wob-verzoeken per mail of ander digitaal medium nemen wij niet in behandeling.

Per e-mail kunt u geen bezwaren, zienswijzen, of klachten bij ons indienen. Correspondentie over deze onderwerpen beschouwen wij als officiële post. Graag ontvangen wij deze officiële post in de vorm van een ondertekende brief.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door de SIMgroep uit Rotterdam (secure.simgroep.nl) en de gemeente Weststellingwerf. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de website, dan kunt u contact opnemen met de webmaster. Telefoon: 140561 of via e-mail:info@weststellingwerf.nl.