HOME  |  Organisatie  |  Projecten

Projecten

Investeringskalender 2017-2027

Het college van B&W heeft ambities voor de toekomst. In de Investeringskalender staan zeven belangrijke projecten die de gemeente vooruit helpen op het gebied van economie, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Het college zoekt partners om gezamenlijk de plannen uit te werken en te realiseren.

Vernieuwing Stationsgebied Wolvega

De Stationsweg in Wolvega is een drukke weg. Het is een van de belangrijkste verbindingswegen in Wolvega. In 2019 maakten we de Stationsweg veiliger voor iedereen die er langskomt: in de auto, op de fiets en lopend.
Op woensdag 3 juli openden wethouder Jack Jongebloed en gedeputeerde Avine Fokkens het nieuwe gebied.
 

Gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid

Ten zuiden van Wolvega ligt het projectgebied van de gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid. Provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea werken samen aan de herinrichting van ruim 90 hectare grond. Het inrichtingsplan beoogt:

  • Realiseren nieuwe natuur
  • Realiseren waterberging
  • Bijdragen aan verbeteren waterkwaliteit
  • Versterken landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
  • Vergroten van de educatieve en recreatieve waarde

Bestemming Noordwolde

Bestemming Noordwolde is een meerjarig project, gericht op het verbeteren van de sociaal-economische positie en de fysieke leefomgeving van de inwoners van Noordwolde.