HOME  |  Organisatie  |  Projecten

Projecten

Gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid

Ten zuiden van Wolvega ligt het projectgebied van de gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid. Provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea werken samen aan de herinrichting van ruim 90 hectare grond. Het inrichtingsplan beoogt:

  • Realiseren nieuwe natuur
  • Realiseren waterberging
  • Bijdragen aan verbeteren waterkwaliteit
  • Versterken landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
  • Vergroten van de educatieve en recreatieve waarde

Bestemming Noordwolde

Bestemming Noordwolde is een meerjarig project, gericht op het verbeteren van de sociaal-economische positie en de fysieke leefomgeving van de inwoners van Noordwolde.

Investeringskalender 2017-2027

Het college van B&W heeft ambities voor de toekomst. In de Investeringskalender staan zeven belangrijke projecten die de gemeente vooruit helpen op het gebied van economie, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Het college zoekt partners om gezamenlijk de plannen uit te werken en te realiseren.

Statushouders Bornego

De televisiebeelden van de enorme stromen vluchtelingen hebben het college van B&W en de gemeenteraad van Weststellingwerf niet onberoerd gelaten. De gemeente wil haar ogen hier niet voor sluiten en levert daarom een bijdrage aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek