HOME  |  Organisatie  |  Projecten

Projecten

Centrumontwikkeling Wolvega

De gemeente Weststellingwerf werkt samen met ondernemers en inwoners aan een compact en aantrekkelijk winkelcentrum in Wolvega. Daarvoor wordt een plan opgesteld die antwoord geeft op de vraag: hoe moet het centrum van Wolvega eruitzien?

Investeringskalender 2017-2027

Het college van B&W heeft ambities voor de toekomst. In de Investeringskalender staan zeven belangrijke projecten die de gemeente vooruit helpen op het gebied van economie, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Het college zoekt partners om gezamenlijk de plannen uit te werken en te realiseren.

Herinrichting De Blesse

De Steenwijkerweg in De Blesse is een doorgaande weg. Er komt veel verkeer langs met een hoge snelheid. Dit geldt ook voor de Spoorlaan en Markeweg. De inwoners van De Blesse willen graag dat de bebouwde kom veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. Daarnaast willen zij dat de Steenwijkerweg, Spoorlaan en Markeweg een dorpsere uitstraling krijgt.

Herinrichting Lycklamaweg

De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden om de Lycklamaweg anders in te richten. Hoe kunnen we de weg leefbaarder, groener en prettiger voor fietsers, voetgangers en bewoners maken? Aanwonenden van de Lycklamaweg kunnen hierover meedenken.

Ontwikkeling Driewegsluis

Gemeente Weststellingwerf wil de Driewegsluis aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten. Om dit te bereiken heeft de locatie meer en betere voorzieningen nodig. Adviesbureau Eelerwoude heeft op verzoek van de gemeente een variantenonderzoek gedaan. Hier zijn verschillende mogelijkheden uitgekomen waarmee de Driewegsluis aantrekkelijk gemaakt kan worden om naartoe te gaan en te recreëren.

Gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid

Ten zuiden van Wolvega ligt het projectgebied van de gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid. Provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea werken samen aan de herinrichting van ruim 90 hectare grond. Het inrichtingsplan beoogt:

  • Realiseren nieuwe natuur
  • Realiseren waterberging
  • Bijdragen aan verbeteren waterkwaliteit
  • Versterken landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
  • Vergroten van de educatieve en recreatieve waarde

Bestemming Noordwolde

Bestemming Noordwolde is een meerjarig project, gericht op het verbeteren van de sociaal-economische positie en de fysieke leefomgeving van de inwoners van Noordwolde.