HOME  |  Organisatie  |  Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 worden de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen gehouden.

Wie mogen stemmen?

U mag uw stem uitbrengen bij de provinciale staten verkiezing op 20 maart 2019 als u:

  • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Weststellingwerf;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.

U mag uw stem uitbrengen bij de waterschapsverkiezing op 20 maart 2019 als u:

  • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Weststellingwerf;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt of niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland).

Hoe moet u stemmen?

Op woensdag 20 maart kunt u uw stem uitbrengen met uw stempas én identiteitsbewijs. De stempas komt op het adres waar u op 4 februari 2019 stond ingeschreven. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

U moet ook een geldig identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn (dit betekent dat uw identiteitsbewijs geldig moet zijn tot en met 20 maart 2014 of een latere datum).

Wanneer krijgt u uw stempassen?

Sandd bezorgt de stempassen op vrijdag 22 februari 2019.

Verkiezingskrant

Download hier de verkiezingskrant over de provinciale- en waterschapverkiezingen. Deze verkiezingskrant legt in gewone taal uit waar de verkiezingen voor de provinciale staten en het waterschap over gaan.  Er staat in wat de provincie en het waterschap doen, hoe het bestuur van de provincie in elkaar zit, hoe je kunt stemmen en nog veel meer. 

Wilt u meer weten?

Kijk onderaan deze pagina's naar de links naar praktische informatie over stemmen. Voor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis (Griffioenpark 1, Wolvega), telefoonnummer 140561 (zonder kengetal) of e-mail info@weststellingwerf.nl. Ook vindt u informatie bij Wetterskip Fryslân www.wetterskipfryslan.nl en www.kiesraad.nl.

Moeite met lezen of verstandelijke beperking?

Veel mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden gaan niet stemmen. Dat vinden ze veel te ingewikkeld. Een unieke online uitleg van Steffie schiet ze nu te hulp! Op de website hoewerktstemmen.nl lees je wat provincialestatenverkiezingen en waterschapsverkiezingen zijn. Je kan ook oefenen door Steffie te helpen met stemmen.

Op het stembureau in het gemeentehuis is een kandidatenlijst in braille beschikbaar.