HOME  |  Organisatie  |  Raadsleden en politieke partijen

Raadsleden en politieke partijen

sfeerafbeelding

De gemeenteraad van Weststellingwerf bestaat uit 21 raadsleden. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Onderstaande links leiden naar informatie over de fracties.

Nevenfuncties

Het werk van een gemeenteraadslid is geen volledige baan. De meeste raadsleden vervullen het raadslidmaatschap naast hun dagelijks werk. Zij ontvangen een onkostenvergoeding voor hun raadswerk. Op grond van de Gemeentewet maken leden van de raad openbaar welke nevenfuncties zij vervullen.