HOME  |  Organisatie  |  Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De gemeente Weststellingwerf heeft op 27 januari 2015 besloten om samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland een personele unie te vormen voor de rekenkamercommissie. Elke gemeente heeft zo een eigen rekenkamercommissie, maar met dezelfde (externe) leden en dezelfde werkwijze. In de gemeente Weststellingwerf bestaat de rekenkamercommissie uit 3 externe leden die ondersteund worden door een secretaris. De voorzitter en externe leden zijn door de gemeenteraad benoemd voor een periode van vier jaar.

De gemeente Weststellingwerf heeft gekozen voor een rekenkamercommissie bestaande uit drie externe leden:

  • Mw. Tiny Ruiter, voorzitter;
  • Mw. Hanneke Vervoort, lid;
  • Dhr. F. Haven, lid.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: rekenkamercommissie@weststellingwerf.nl

De rekenkamercommissie sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is ook de FG van de rekenkamercommissie.