HOME  |  Organisatie  |  Rekenkamercommissie  |  Denk mee met rekenkamercommissie

Denk mee met rekenkamercommissie

Met onderzoek naar het werk van de gemeente helpt de rekenkamercommissie het bestuur van de gemeente te verbeteren. Inwoners van de gemeente Weststellingwerf kunnen met de rekenkamercommissie meedenken over goede onderwerpen voor onderzoek.

Ieder jaar worden er een of twee onderwerpen onderzocht, dus de juiste keuze van het onderwerp is heel belangrijk. De rekenkamercommissie selecteert haar onderwerpen aan de hand van criteria die zijn beschreven in het onderzoeksprotocol.  Om tot een goed onderzoeksonderwerp te komen volgt de rekenkamercommissie o.a. welke thema‚Äôs binnen de gemeente spelen. Ook krijgt de rekenkamercommissie suggesties van de gemeenteraad aangedragen. Maar ook u als inwoner van de gemeente kunt onderwerpen aandragen.

Dat kan door het sturen van een voorstel naar de secretaris van de rekenkamercommissie, mw. J.E. Rijpma: rekenkamercommissie@weststellingwerf.nl. Geeft u hierbij duidelijk aan waarom u dit onderwerp aandraagt, wat de aanleiding is en wat u graag exact onderzocht zou willen hebben.

Een rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of met het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten worden gehaald. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie de gemeenteraad.