HOME  |  Organisatie  |  Rekenkamercommissie  |  Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie

Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie

Met haar onderzoeken en aanbevelingen wil de rekenkamercommissie Weststellingwerf de kwaliteit van het bestuur verbeteren.