HOME  |  Organisatie  |  Rekenkamercommissie  |  Taken en doelstelling rekenkamercommissie

Taken en doelstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft als taak het onderzoeken van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de gemeente vastgestelde beleid en de uitvoering van het beleid. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende definities:

  • Doeltreffendheid: in welke mate zijn de prestaties en/of beoogde maatschappelijke effecten ook daadwerkelijk gerealiseerd?
  • Doelmatigheid: zijn de voorbereiding en uitvoering met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen tot stand gekomen
  • Rechtmatigheid: voldoen de voorbereiding en uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?