HOME  |  Organisatie  |  Stemmen met een volmacht

Stemmen met een volmacht

Je kan iemand anders machtigen om namens jou te stemmen. We noemen dit een volmacht. Er zijn 2 manieren om dit te regelen:

Een onderhandse volmacht

  • Vul op de achterzijde van de stempas de naam in van de persoon die voor jou gaat stemmen.
  • Hij of zij moet in de gemeente Weststellingwerf wonen.
  • Hij of zij moet ook voor de verkiezing gaan stemmen.
  • Hij of zij moet gelijktijdig zijn eigen én jouw stem uitbrengen.
  • Hij of zij moet jouw geldig, of maximaal 5 jaar verlopen, identiteitsbewijs meenemen. Dit mag ook een kopie zijn.

Stemmen voor iemand anders

Je mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen. Je moet gelijktijdig je eigen én de andere stem uitbrengen. Neem het geldig, of maximaal 5 jaar verlopen, identiteitsbewijs van de ander mee. Dit mag ook een kopie zijn.

Een schriftelijke volmacht

Je kan ook iemand machtigen die niet in Weststellingwerf woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. De persoon die voor jou gaat stemmen ontvangt het volmachtbewijs en hoeft niet jouw identiteitsbewijs, of een kopie daarvan, mee te nemen naar het stembureau. Als je een volmacht hebt gegeven, dan mag je niet meer stemmen met je eigen stempas.

Download het formulier en mail het naar info@weststellingwerf.nl of stuur hem op via de post. De digitale of schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij ons binnen zijn.