HOME  |  Organisatie  |  Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 20 maart in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie, maar staat u wel ingeschreven in de gemeente Weststellingwerf? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Met een onderhandse of een schriftelijke volmacht. Zie informatie 'stemmen bij volmacht'.

Per brief stemmen

Voor de waterschaps- en provinciale statenverkiezingen is stemmen per brief niet mogelijk.