HOME  |  Organisatie  |  Subsidieregelingen

Subsidieregelingen

De gemeente verleent verschillende subsidies. Leest u hier of uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie. Heeft u behoefte aan nadere informatie over de subsidieregelingen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016

Deelverordeningen

Verdeelregels

Subsidieoverzicht 2016

Externe subsidieregelingen