HOME  |  Organisatie  |  Subsidies

Subsidies

De gemeente Weststellingwerf stelt voor initiatieven/activiteiten die passen binnen de beleidsdoelstellingen  van de gemeente een financiële bijdrage beschikbaar. Deze financiële bijdrage wordt subsidie genoemd. 

Coronacompensatie voor maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties kunnen financiële steun krijgen van gemeente Weststellingwerf. Vanaf 1 februari zijn er twee financiële regelingen: de subsidieregeling coronacompensatie en het noodfonds.

Diverse organisaties hebben afgelopen jaar financiële schade gehad door de coronamaatregelen. Zo zijn inkomsten voor bijvoorbeeld zaalverhuur, kaartverkoop, of horeca (deels) weggevallen. Ook kunnen extra kosten zijn ontstaan voor het aanbrengen van looproutes, spatschermen en de aanschaf van extra ontsmettingsmiddelen.

De Algemene subsidieverordening

De gemeente heeft voor subsidies een basis document opgesteld waarin de algemene regels voor subsidies staan beschreven. Dit document noemt de gemeente de Algemene subsidieverordening (Hierna Asv). Voordat u een subsidieaanvraag indient willen wij u verzoeken dit document goed door te nemen.

Subsidieregelingen

De gemeente Weststellingwerf  heeft voor een aantal initiatieven/activiteiten bepaald dat die subsidie kunnen krijgen. Hiervoor is regelgeving opgesteld, deze regelgeving staat beschreven in een subsidieregeling. In deze subsidieregeling staat o.a. beschreven voor welke initiatieven/activiteiten een subsidie kan worden aangevraagd, wie de subsidie kan aanvragen en welke informatie daarvoor nodig is.

De gemeente heeft de volgende subsidieregelingen op dit moment opengesteld:

Indien uw organisatie met naam en maximum bedrag in de begrotingsbijlage staat genoemd kunt u het volgende aanvraagformulier invullen:

Voor overige subsidieaanvragen kunt u het volgende aanvraagformulier invullen:

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente:
​Tel: 0561-691234
Email: subsidies@weststellingwerf.nl