HOME  |  Organisatie  |  Tweede Kamerverkiezingen 2021

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen en wordt er weer gestemd in Nederland! Deze verkiezing zal ongetwijfeld een hele andere gaan worden dan dat we gewend zijn. Een verkiezing in coronatijd.

Dit betekent voor alle gemeenten in Nederland dat er vele extra maatregelen getroffen moeten worden. Zoals het benoemen van een extra vierde stembureaulid, het plaatsen van kuchschermen in de stemlokalen, aanbrengen van looproutes, hygiëne en 1,5 meter afstandsregel. Hierdoor kunnen kiezers straks veilig hun stem uitbrengen en stembureauleden veilig hun werk doen in de stemlokalen. Op elk stembureau moeten tijdens deze verkiezing in coronatijd vier personen zijn die het stemmen in goede banen leiden. Dit noemen we stembureauleden. Wil jij meehelpen als stembureaulid? Meld je dan hieronder aan.

We hebben inmiddels voldoende stembureauleden. Bedankt voor alle aanmeldingen!

Wat doet een stembureaulid?

De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Als stembureaulid zorg jij dat de stemming op jouw bureau goed verloopt. Samen met de andere stembureauleden neem je de stempassen in, controleer je het ID-bewijs van de stemmer en reik je  de stembiljetten uit. Het extra vierde stembureaulid staat bij de ingang en controleert of er niet teveel kiezers aanwezig zijn in het stemlokaal. Van te voren krijg je  een uitleg over wat je precies moet doen, deze training is verplicht. 

Wie kan stembureaulid worden?

Ben je 18 jaar of ouder, woon je in Weststellingwerf en ben je op 17 maart beschikbaar? Dan kun je je aanmelden. 

Moet ik de hele dag aanwezig zijn?

Je zit één dagdeel op het stembureau én je bent aanwezig bij het tellen van de stemmen vanaf 21.00 uur. Stembureauleden werken in twee ploegen, namelijk van 7.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 21.00 uur. Alle stembureauleden tellen om 21.00 uur tot alle stemmen op het stembureau geteld zijn.

Krijg ik een vergoeding als stembureaulid?

Ieder stembureaulid krijgt een vergoeding van  € 120,- (dagdeel + tellen) en een lunch- of maaltijdvergoeding.

Hoe kan ik mij aanmelden als stembureaulid?

Aanmelden kan tot 20 december 2020 via bovenstaande button. 
Je aanmelding is geen garantie dat je ook geplaatst wordt. Misschien kom je op de reservelijst.  Je hoort dit begin februari. 

Afleggen Ondersteuningsverklaring

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. 
Lees hier meer over het afleggen van een ondersteuningsverklaring.

Meer weten?

Stuur een mail naar verkiezingen@weststellingwerf.nl of bel 140561.