HOME  |  Organisatie  |  Wethouder H. (Hanneke) Zonderland (CDA)

Wethouder H. (Hanneke) Zonderland (CDA)

Wethouder Hanneke Zonderland
 • Ouderen
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Maatschappelijk werk
 • Welzijn, vormings- en ontwikkelingswerk
 • Sociaal cultureel werk
 • Volksgezondheid
 • Gebiedsteams
 • Omgevingswet / -visie
 • Bouwen en wonen
 • Volkshuisvesting
 • Monumentenzorg
 • Duurzaamheid, milieu, klimaatadaptie
 • Lindewijk (primus)
 • Gebiedscommissie De Linde (secundus)
 • Bestemming Noordwolde
 • Veiligheidsregio (onderdeel Gezondheid) en als plaatsvervangend lid loco burgemeester
 • AB FUMO plaatsvervangend lid
 • Lid AB Hûs en Hiem
 • Plaatsvervangend lid coöperatie openbare verlichting & energie Fryslân U.A.
 • Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Gezondheid en Welzijn
 • Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Ruimte, Wonen, Milieu

bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl