HOME  |  Organisatie  |  Wethouder H. (Hanneke) Zonderland (CDA)

Wethouder H. (Hanneke) Zonderland (CDA)

Wethouder Hanneke Zonderland
 • Ouderen
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Maatschappelijk werk (exclusief onderdeel statushouders/inburgering)
 • Welzijn, vormings- en ontwikkelingswerk
 • Sociaal cultureel werk
 • Volksgezondheid
 • Gebiedsteams
 • Omgevingswet / -visie
 • Bouwen en wonen
 • Volkshuisvesting
 • Monumentenzorg
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Klimaatadaptatie
 • Lindewijk (primus)
 • Gebiedscommissie De Linde (secundus)
 • Bestemming Noordwolde
 • Veiligheidsregio Fryslân (lid agendacommissie Gezondheid) en als plaatsvervangend lid loco burgemeester
 • AB FUMO plaatsvervangend lid
 • Lid AB en DB Hûs en Hiem
 • Plaatsvervangend lid coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF)
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Ruimte en Wonen
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Klimaat en Energie

Aandachtsgebied

Oosthoek (Noordwolde, Zandhuizen, Oosterstreek, Boijl, Noordwolde-Zuid)

bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl