HOME  |  Organisatie  |  Wethouder J. (Jack) Jongebloed (VVD)

Wethouder J. (Jack) Jongebloed (VVD)

Wethouder Jack Jongebloed (VVD)
 • Sport
 • Landbouw
 • Breedband
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed
 • Verkeer en vervoer / wegen
 • Financiën
 • Coördinatie dorpenbeleid
 • Lindewijk (secundus)
 • Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (primus)
 • Streekagenda Zuidoost Fryslân (secundus)
 • Gebiedscommissie De Linde
 • Fietspad De Linde
 • Verbetering Stationsomgeving Wolvega
 • Aanpak/ herinrichting De Blesse
 • Kwaliteitsniveau Openbare Ruimte (secundus)
 • Onderwijshuisvesting (secundus)
 • Bedrijventerreinen (secundus)
 • AB-lid FUMO
 • Lid AVA Caparis NV
 • Hûs en Hiem (plaatsvervangend lid AB)
 • De Marrekrite (plaatsvervangend lid AB)
 • Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN (plaatsvervangend lid AVA)
 • Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Financiën
 • Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Sport

bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl

Nevenfuncties:
Wethouder Jack Jongebloed is op persoonlijke titel bestuurslid van Stichting Sport Moves, directeur van Jongebloed Beheer B.V. en voorzitter Vereniging van Eigenaren Belmar Oceanfront Bonaire.