HOME  |  Organisatie  |  Wethouder M. (Mariska) Rikkers-Oosterkamp (Weststellingwerfs Belang)

Wethouder M. (Mariska) Rikkers-Oosterkamp (Weststellingwerfs Belang)

Wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp
 • Werk en Inkomen
 • Jeugd
 • Participatiewet
 • Maatschappelijk werk (onderdeel statushouders/inburgering)
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Milieu en klimaat
 • Riolering
 • Afval
 • Circulaire economie
 • Openbare ruimte
 • Openbare verlichting
 • Gemeentelijke begraafplaats
 • Speeltuinen
 • Breedband (secundus)
 • Verbetering stationsomgeving Wolvega (secundus)
 • Aanpak/ herinrichting De Blesse (secundus)
 • Kwaliteitsniveau openbare ruimte (primus)
 • Lid bestuur gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân
 • Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN
 • Lid coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF)
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Werk en Inkomen
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport (Jeugd)​

Aandachtsgebied

Noordhoek (Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde, Oldeholtpade, Nijeholtpade, De Hoeve)

bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl

Nevenfuncties

 • Parttime vennoot Administratiekantoor A. Oosterkamp vof (bezoldigd)
 • Parttime vennoot B. Rikkers Techniek vof (bezoldigd)
 • Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) en aandeelhouder Rikkers Duurzaam Beheer BV (bezoldigd)