HOME  |  Organisatie  |  Wethouder R.T. (Roelof Theun) Hoen (VVD)

Wethouder R.T. (Roelof Theun) Hoen (VVD)

Wethouder Roelof Theun Hoen
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting (primus)
 • Laaggeletterdheid
 • Kunst en Cultuur
 • Muziek(-onderwijs)
 • Amateuristische kunstbeoefening
 • Multifunctionele- en welzijnsaccommodaties
 • Openbare bibliotheek
 • Economische ontwikkeling
 • Winkelcentrum Wolvega (primus)
 • Werkgelegenheid
 • Regelgeving / deregulering
 • Recreatie en Toerisme
 • Personeel en organisatie
 • Bestemming Noordwolde (secundus)
 • Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (secundus)
 • Fietspad langs de Linde (secundus)
 • Georganiseerd overleg vakorganisaties (primus)
 • AB-lid de Marrekrite
 • Bestuurslid bestuursacademie Noord-Nederland
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Economische Zaken, Recreatie en Toerisme
 • Pfh.ovl. Vereniging Friese Gemeenten Cultuur
   

Aandachtsgebied

 • Wolvega en Westhoek (Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga, Langelille, Slijkenburg, Oldelamer, Nijetrijne, Nijelamer, Sonnega, Oldetrijne)

bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl

Nevenfunctie:

 • Secretaris Bestuurdersvereniging VVD Fryslân (onbezoldigd)
 • Lid Ronde Tafel 182 (onbezoldigd)