Aan de Hoofdweg 17a in Wolvega ligt een agrarisch perceel. Ben je een lokale agrariër en heb je belangstelling voor het pachten van dit perceel? Schrijf je dan in voor de loting.

Let op! Inschrijven is niet meer mogelijk.

Agrarisch perceel pachten

Het perceel ligt aan de Hoofdweg 17a in Wolvega en is via een (puin)pad bereikbaar. Het perceel is circa 4,4 hectare groot. Het perceel wordt in de huidige staat in gebruik gegeven voor de duur van maximaal 3 opeenvolgende jaren. De maximale pachtprijs wordt jaarlijks bepaald door het ministerie van LNV. De pachter ontvangt een pachtovereenkomst van jaar tot jaar.

Inschrijven loting

Door middel van een loting wordt bepaald aan wie het perceel wordt verpacht. De loting vindt online plaats op donderdag 23 december 2021 om 10:30 uur.

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met inloggegevens voor de digitale loting.

Kun je niet aanwezig zijn bij de loting? Dan kun je via een volmacht iemand machtigen om namens jou deel te nemen aan de loting. Meer informatie hierover vind je in de bevestigingsmail van de inschrijving.

Procedure loting

Klik hier voor de procedure van de loting.

Na de loting ontvangt de pachter een digitale pachtovereenkomst ter ondertekening. De pachtovereenkomst wordt na ondertekening door de gemeente naar de Grondkamer gestuurd ter controle.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met team Vastgoed, Grondzaken en Facilities via vastgoed@weststellingwerf.nl.