Er zijn meer opvangplaatsen nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen. Daarom zoekt de gemeente Weststellingwerf naar mogelijkheden om vluchtelingen van een goede (nood)opvangplek te voorzien. De gemeente heeft diverse locaties onderzocht en wil nu het stuk grond op de hoek van de Heerenveenseweg met de Smalle Weegbree inrichten als tijdelijke opvanglocatie. 

Waarom is gekozen voor deze plek aan de Heerenveenseweg?

De gemeente heeft meerdere gebouwen en stukken grond bekeken. Het stuk grond op de hoek van de Heerenveenseweg met de Smalle Weegbree is geschikt, omdat de grond eigendom is van de gemeente. De aanleg van elektriciteit, riolering en drinkwater kan op deze locatie vlot geregeld worden. Door de bushalte Scheeneweg is het centrum goed bereikbaar. Verder valt een opvanglocatie binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Hoe wordt de locatie ingericht?

Het is de bedoeling dat op het achterste deel van de grond ongeveer 10 tijdelijke woonunits komen voor Oekraïense vluchtelingen. Wanneer de Oekraïense vluchtelingen de woonunits niet (meer) nodig hebben, dan kunnen bijvoorbeeld statushouders daar tijdelijk wonen.

De plannen zijn nog in ontwikkeling. Deze week zijn de omwonenden geïnformeerd. De gemeente betrekt hen bij het uitwerken van de plannen. Wanneer de plannen klaar zijn, vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan en start een bezwaarprocedure.

Daarna wil de gemeente het voorste deel van de kavel ontwikkelen. Het plan is om woningen te bouwen die moeten voorzien in de woningnood onder starters, statushouders en spoedzoekers (inwoners die voorrang krijgen op een woning). Wanneer de tijdelijke woonunits dan nog nodig zijn, zal de gemeente daarvoor een andere locatie zoeken.  

Waarom is deze opvang- en woonlocatie nodig?

Zolang het aantal vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen blijft groeien, moeten gemeenten in Nederland vluchtelingen en statushouders opvangen. De noodopvang met caravans bij De Steense is niet geschikt voor opvang in de winter. Daarnaast loopt Weststellingwerf achter met het huisvesten van statushouders. Zij hebben een verblijfsstatus en mogen in Nederland blijven. Maar op dit moment moeten veel statushouders noodgedwongen wonen in de overvolle asielzoekerscentra. Daarom zoekt de gemeente naar meerdere opvang- en woonlocaties.