Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is er op 23 december één nieuwe partij geregistreerd.

  • Dit is ‘Krachtig Sociaal Groen’

Deze nieuwe politieke partij heeft in de periode van 3 januari tot en met 31 januari 2021 de gelegenheid om 20 geldige ondersteuningsverklaringen te verzamelen. Het aantal te verzamelen ondersteuningsverklaring is per gemeente verschillend. Dat is afhankelijk van het aantal inwoners die mogen gaan stemmen in maart 2022. 

In beroep gaan kan

Iedereen kan tot en met zes dagen na vandaag in beroep gaan tegen de registratie als van de inwoner het belang is getroffen. In beroep gaan kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit beroep valt onder de kieswet, artikel G3, lid 5.

Dag van de kandidaatstelling

31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. De ondersteunings-verklaringen moeten de nieuwe partijen op die dag samen met een geldige kandidatenlijst inleveren bij het hoofdstembureau van de gemeente Weststellingwerf. Alle andere deelnemende politieke partijen moeten op deze dag ook hun kandidatenlijst inleveren.

Meer weten

Kijk voor meer informatie regelmatig op www.weststellingwerf.nl/gemeenteraadsverkiezingen