Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, die controleert of de gemeente haar werk wel goed uitvoert. Heeft het gemeentebestuur het afgesproken beleid wel efficiënt en doelmatig uitgevoerd, met het toegewezen budget?

Wat onderzoekt de rekenkamercommissie? 

De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Ook de gemeenteraad of de inwoners kunnen de rekenkamercommissie vragen om onderzoek te doen. Daarnaast geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies.

Wie zitten er in de rekenkamercommissie van Weststellingwerf?

In de gemeente Weststellingwerf bestaat de rekenkamercommissie uit de volgende externe leden:

  • Voorzitter, vacature
  • Hanneke Vervoort, voorzitter a.i.
  • Hobbe Veenstra, lid
  • Jellie Rijpma, secretaris

De leden zijn door de gemeenteraad benoemd voor een periode van vier jaar. Zij krijgen hulp van een secretaris. 

Samenwerking met de OWO-gemeenten

De gemeente Weststellingwerf heeft met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland een personele unie voor de rekenkamercommissie. Dat betekent dat de drie gemeenten een eigen rekenkamercommissie hebben, die bestaat uit dezelfde (externe) leden. Ook de werkwijze is in de drie gemeenten gelijk.

Contact met de rekenkamercommissie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen: 
rekenkamercommissie@weststellingwerf.nl

De rekenkamercommissie sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is ook de FG van de rekenkamercommissie.