Maatschappelijke organisaties kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor de gestegen energiekosten in de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

De subsidie wordt berekent door een vergelijking te maken met het jaar 2019. Dit jaar wordt gebruikt omdat dit een jaar was waarin er geen coronamaatregelen waren, die van invloed kunnen zijn geweest op de energiekosten. 

Door een vergelijking te maken tussen deze periodes komt er een verschil. Als het betekent dat jouw organisatie meer energiekosten heeft gehad, kan jouw organisatie in aanmerking komen voor maximaal 66,7% subsidie van het verschil in de gestegen energiekosten. 

Eerdere ontvangen compensatie van de overheid wordt van het verschil afgehaald (waaronder de twee keer ontvangen € 190). Als het verschil (onder aftrek van eerdere ontvangen compensatie) uiteindelijk onder de € 250 uitkomt, wordt de subsidie niet uitgekeerd. Dit om administratieve lasten te beperken.

DigiD linkAanvragen energiecompensatie

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieregeling is bedoelt voor maatschappelijke organisaties. Deze worden als volgt gedefinieerd:

'Privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk die: statutair is gevestigd in de gemeente Weststellingwerf en activiteiten verrichten op het gebied van cultuur, sport, dorpshuizen, ontmoeting of maatschappelijke dienstverlening en de activiteiten voor het overgrote deel in de gemeente Weststellingwerf uitvoert.'

Hoe werkt het?

Je kunt voor jouw organisatie een subsidieaanvraag doen in de periode van 17 april 2023 tot en met 28 mei 2023. De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. 

Is je aanvraag na 28 mei 2023 ontvangen, dan neemt de gemeente voor 31 december 2023 een beslissing.

Verantwoording?

Je hoeft voor deze subsidie geen verantwoording in te dienen.

Subsidieplafond en verdeling?

Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling is € 500.000. Het plafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvullende informatie

De algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020(externe link) en de Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023(externe link) gelden voor het aanvragen van deze subsidie. Lees deze uitgebreide informatie eerst goed door voordat je het aanvraagformulier invult.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​
Tel: 0561-691234
Email: subsidies@weststellingwerf.nl