Op 31 mei hebben de supermarktondernemers, Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) en de gemeente Weststellingwerf het supermarktconvenant voor twee jaar verlengd.

Het convenant draagt bij aan het terugdringen van de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de achttien jaar. Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe alcoholwet in. Op die datum start dan ook het nieuwe convenant. 

Samenwerking

In 2013 is de gemeente Weststellingwerf begonnen aan een samenwerking in de vorm van het zogeheten supermarktconvenant. De deelnemende supermarkten zijn: Jumbo Wolvega, Jumbo Noordwolde, Lidl Wolvega, Lidl Noordwolde, Albert Heijn Wolvega, Poiesz Wolvega, Aldi Wolvega. Dit jaar tekende ook Budget Food het convenant. De gemeente is erg blij dat nu alle supermarkten mee doen.

Onderzoek bij supermarkten

In het convenant is onder andere afgesproken dat de supermarkten in de komende twee jaar een aantal bezoeken krijgen van mystery guest. Dit zijn jongeren onder de 18 jaar. Zij proberen alcoholhoudende drank te kopen. BHBW onderzoekt of de supermarkt  zich aan de voorwaarden van het convenant houdt. Oftewel dat de medewerkers geen alcohol verkopen aan de jongeren.

Succesvolle controle

Het is de Lidl Wolvega afgelopen keren gelukt om àlle aankooppogingen te weigeren. Tijdens de bijeenkomst op 31 mei heeft burgemeester André van de Nadort ze hiervoor in het zonnetje gezet. Ook bij de overige supermarkten zijn er positieve resultaten. Het convenant heeft een positieve uitwerking. Daarom is iedereen erg tevreden deze samenwerking voort te zetten.

Nieuwe alcoholwet per 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 verandert de Drank- en Horecawet in de Alcoholwet. Eén van de belangrijkste aanpassingen hierin is dat het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een minderjarige in de publieke ruimte strafbaar wordt. Zowel diegene die de alcohol doorgeeft als ook de minderjarige die de alcohol ontvangt, kan hiervoor een boete krijgen. De boete kan oplopen naar €200 (€100 per persoon).