Vanaf 28 april 2021 om 12.00 uur mag de horeca weer open voor publiek. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden, moeten veel horecagelegenheden hun terras ruimer opzetten. Horecaondernemers kunnen bij de gemeente een aanvraag doen om hun terras tijdelijk uit te breiden op gemeentegrond tot het einde van het terrassenseizoen (24 oktober 2021). Ondernemers die in 2020 toestemming voor terrasuitbreiding hebben ontvangen, hoeven bij een gelijkblijvende opzet niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel dienen zij bij de gemeente te melden dat zij dit jaar onder dezelfde voorwaarden hun terras uitbreiden.

Voorwaarden uitbreiden horecaterras

Terrasuitbreiding kan alleen worden toegestaan indien:

 • Er voldaan wordt aan de landelijke corona richtlijnen. De uitbreiding van het terras moet passen binnen de mogelijkheden van de coronawet;
 • De ondernemer zijn terras zo inricht dat bezoekers de regels kunnen naleven bij het gebruik van het terras en bij wachtrijen;
 • De betreffende ondernemer in het bezit is van een horecavergunning;
 • Er rekening wordt gehouden met de buren. Ondernemers dienen de omgeving te vragen wat ze van het plan vinden;
 • De omgeving (winkels, woningen, voorzieningen) toegankelijk blijft. Er dient in verband met toegankelijkheid van mindervaliden minimaal 1,5 meter vrij te blijven van obstakels op het trottoir. Als er voor voetgangers andere goede opties zijn kan worden afgeweken zodat het hele trottoir benut wordt als tijdelijk terras;
 • De bereikbaarheid voor hulpdiensten is gegarandeerd. Op de rijbaan dient hiertoe 3,5 meter vrij te blijven;
 • De doorstroming van het verkeer niet wordt belemmerd. Tijdelijke afsluiting van straten (geheel, gedeeltelijk of in een bepaald tijdsblok) is bespreekbaar. Per situatie wordt met de ondernemer bekeken wat de mogelijkheden zijn. Afzetten van straten vergt naast bord en hek ook inzet van mensen die bij het hek staan om mensen wel of niet door te laten. Afhankelijk van locatie kan dit betekenen dat er erkende verkeersregelaars ingezet moeten worden;
 • Een terras op eigen terrein is toegestaan mits er voldoende parkeercapaciteit beschikbaar blijft en het verkeer in goede banen wordt geleid;
 • De afstand van terras tot de horecazaak maximaal 20 meter is;
 • De veiligheid gegarandeerd kan blijven. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager/horecaondernemer om toe te zien op de veiligheid van de gasten. Om de loopstromen van de gasten op en rond het terras in goede banen te leiden verdient het aanbeveling om hiervoor gastmannen/vrouwen in te zetten;
 • Er bij gebruik van parkeerplaatsen voldoende parkeercapaciteit overblijft;
 • Er geen strijd is met reeds geplande activiteiten of afspraken. Geplande activiteiten zoals bijvoorbeeld de weekmarkten en vergunde standplaatsen gaan voor.
 • Er geen muziek op het terras wordt afgespeeld. 

Hoe vraag je een uitbreiding van je terras aan?

Horecaondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitbreiding van hun terras. Dit dient zo compleet mogelijk te gebeuren, bijvoorbeeld met tekeningen, inrichtingsschetsen, bestaande en nieuwe capaciteit van het aantal bezoekers, ingestelde looproutes etc. Je kunt het verzoek mailen naar ondernemers@weststellingwerf.nl. Ondernemers die in 2020 toestemming voor terrasuitbreiding hebben ontvangen, dienen een melding te maken dat zij onder dezelfde voorwaarden hun terras uitbreiden.

Voorwaarden om open te mogen

Bekijk op de website van Koninklijke Horeca Nederland de voorwaarden om open te mogen.