De tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) biedt een tijdelijke en gedeeltelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten, met name in de woonlasten en de kosten van gas, water en elektriciteit. 

De tegemoetkoming is bedoeld voor iedereen die door de coronamaatregelen in problemen is gekomen met de betaling van deze vaste lasten.

Je kunt de TONK vanaf 1 maart 2021 aanvragen. De TONK is een eenmalig bedrag en een gedeeltelijke tegemoetkoming. Je vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat je de aanvulling op jouw inkomen echt nodig hebt. Dit kan over een periode van maximaal negen maanden tussen 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. 

Voorwaarden TONK

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • Er is sprake van een plotseling, onvoorzienbaar en onvermijdelijk inkomensverlies als gevolg van coronamaatregelen. 
  • Je hebt in januari 2021 meer dan 30% minder inkomen ten opzichte van het inkomen van januari 2020.
  • De vaste lasten kun je niet meer betalen uit het resterend inkomen.
  • Er is geen andere regeling waarop een beroep kan worden gedaan voor deze kosten.

Je kunt de TONK aanvragen tot uiterlijk 1 november 2021.

Aanvragen TONK

Bij een aanvraag kijken wij naar:

  • Jouw inkomen in januari 2020;
  • jouw inkomen in januari 2021;
  • de woonlasten in januari 2021.

Het beschikbare inkomen zal altijd voor een deel moeten worden aangewend voor vaste lasten. Daarmee wordt ook bij deze tegemoetkoming rekening gehouden. Voor woonlasten is dat bedrag vastgesteld op € 432,51 per maand; voor gas, water en elektriciteit is dat bedrag € 200,00 per maand. Zijn jouw kosten minder dan deze bedragen? Dan kom je niet in aanmerking voor de TONK. Ook geldt voor de tegemoetkoming een maximumbedrag van € 5250,00 voor de gehele periode. Het beschikbare inkomen boven €3.000 netto per maand zal altijd moeten worden aangewend voor de vaste lasten. Verder kan de tegemoetkoming nooit hoger zijn dan de terugval van het inkomen.

Heb je een huishouden met kinderen?

Dan is het waarschijnlijk nog lastiger geworden om in deze coronacrisis geld uit te geven voor leuke activiteiten voor jouw kinderen. Weet dan dat samenwerkingsverband Sam& (www.samenvoorallekinderen.nl) een extra actie is gestart zodat dit wel mogelijk blijft. Ook Leergeld Weststellingwerf is hierbij betrokken. Wellicht kunnen zij iets voor jou en je kind betekenen.