Er komen inmiddels al vluchtelingen uit Oekraïne naar Weststellingwerf. Daardoor komen er ook steeds meer vragen over de opvang. Helaas zijn nog niet alle antwoorden bekend. Daarom wordt deze pagina constant bijgewerkt met actuele informatie.

Opvang door de gemeente

Waarom kiest de gemeente voor een opvanglocatie aan de Stellingenweg?

Provincie Fryslân is eigenaar van dit stuk grond in Oldeholtpade. Zij heeft deze plek aangeboden aan de gemeente. Het omliggende erf van de boerderij is voor een groot deel verhard en biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van circa 10 woonunits. Omdat aan de Stellingenweg 6 al voorzieningen (stroom/water en verharding) aanwezig zijn, kan deze locatie snel in gebruik worden genomen.

Hoe komt de opvanglocatie aan de Stellingenweg eruit te zien ?

De gemeente gaat hier een opvanglocatie inrichten voor de opvang van ongeveer 20 vluchtelingen. Op het verharde deel naast de boerderij komen de woonunits van te staan. Wanneer de Oekraïense vluchtelingen de woningen niet nodig hebben, dan kunnen er andere doelgroepen zoals statushouders of spoedzoekers wonen.

Waarom kiest de gemeente voor een opvanglocatie aan de Heerenveenseweg?

De gemeente heeft meerdere gebouwen en stukken grond vergeleken. Het stuk grond op de hoek van de Heerenveenseweg met de Smalle Weegbree is nu het meest geschikt. De grond is eigendom van de gemeente. Volgens het bestemmingsplan mogen hier woningen op komen. Door de bushalte Scheeneweg zijn bijvoorbeeld de scholen en het centrum goed bereikbaar. Aanleg van elektriciteit, riolering en drinkwater kunnen op deze locatie vlot geregeld worden.

Hoe komt de opvanglocatie aan de Heerenveenseweg eruit te zien ?

Het is de bedoeling dat op het achterste deel van de grond op de hoek van de Heerenveenseweg met de Smalle Weegbree ongeveer 10 tijdelijke woonunits komen voor Oekraïense vluchtelingen. Wanneer de Oekraïense vluchtelingen de woonunits niet (meer) nodig hebben, dan kunnen bijvoorbeeld statushouders daar tijdelijk wonen.

Daarna wil de gemeente het voorste deel van de kavel ontwikkelen. Het plan is om woningen te bouwen die moeten voorzien in de woningnood onder starters, statushouders en spoedzoekers (inwoners die voorrang krijgen op een woning). Wanneer de tijdelijke woonunits dan nog nodig zijn, zal de gemeente daarvoor een andere locatie zoeken.  

Waarom is er gekozen voor een noodopvang bij sportcomplex De Steense?

Het verzoek van de Veiligheidsregio Friesland aan de gemeenten was om binnen enkele weken een noodopvang in te richten voor groepen vluchtelingen. De gemeente heeft daarom gezocht naar geschikte panden op een goede locatie die in korte tijd voor opvang geschikt gemaakt kunnen worden. Er is contact geweest met eigenaren van diverse panden in de gemeente, waaronder de Lennaflat. Helaas zijn de Lennaflat en deze andere panden niet geschikt voor noodopvang of niet beschikbaar. Daarom is gekozen voor opvang in caravans bij De Steense.

Bij de Steense is voldoende ruimte voor de caravans. In De Steense zijn toiletten en douches beschikbaar en is er ruimte voor catering/eten en ontmoeting. Daarnaast is het fijn dat de scholen en het centrum dichtbij zijn.

Hoe ziet de noodopvang bij De Steense eruit?

Op het voorterrein bij de Steense staan 15 caravans opgesteld waarin ongeveer 30 vluchtelingen kunnen leven en slapen. Inmiddels wonen zo'n 20 vluchtelingen uit Oekraïne bij De Steense; ongeveer 10 caravans zijn bewoond. De caravans zijn voorzien van een complete inventaris, zoals borden, kopjes, bestek, linnengoed en beddengoed. Alle bedden zijn voorzien van een topmatras. De caravans zijn aangesloten op de stroom en kunnen verwarmd worden.  De vluchtelingen koken niet in de caravans in verband met de brandveiligheid.

In De Steense zijn toiletten en douches beschikbaar en is er ruimte voor catering/eten en ontmoeting. Op het buitenterrein is een tent met een kookunit en tafels, waar samen gegeten kan worden. Ook dit is een ontmoetingsruimte. Er is ook een aparte ruimte waar de was gedaan kan worden. Rondom het terrein staan afgeschermde hekken om de vluchtelingen privacy te geven.

Er is 24 uur per dag en 7 dagen per week iemand aanwezig voor ondersteuning, toezicht en gastheerschap.

De vluchtelingen uit Oekraïne komen naar Wolvega via Heerenveen. Heerenveen is de centrale overstaplocatie voor heel Friesland. Hier vindt een eerste intakegesprek plaats en een medische controle. Vanuit de overstaplocatie in Heerenveen gaan de vluchtelingen naar een opvanglocatie ergens in Friesland.

Komen er nog meer opvanglocaties in Weststellingwerf?

Zolang het aantal vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen blijft groeien, moeten gemeenten in Nederland vluchtelingen en statushouders opvangen. De noodopvang met caravans bij De Steense is niet geschikt voor opvang in de winter. Daarnaast loopt Weststellingwerf achter met het huisvesten van statushouders. Zij hebben een verblijfsstatus en mogen in Nederland blijven. Maar op dit moment moeten veel statushouders noodgedwongen wonen in de overvolle asielzoekerscentra. Daarom zoekt de gemeente naar meerdere opvang- en woonlocaties.

Ik ben ondernemer. Hoe kan ik spullen voor de (nood)opvang aanbieden?

Verschillende ondernemers hebben eraan meegewerkt om de noodopvang bij De Steense in te richten. Op dit moment zijn geen spullen meer nodig.

Wanneer voor de nieuwe opvanglocatie aan de Heerenveenseweg spullen nodig zijn, vind je dat onder meer op deze website.

Ben jij ondernemer en heb je vragen? Neem dan contact op met Ondernemerscoördinator Klarien de Wrede via telefoon 14 0561.

Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich melden die nog geen logeeradres of opvang hebben?

Vluchtelingen uit Oekraïne die nog geen logeeradres of opvang hebben, moeten zich melden in Heerenveen. Heerenveen is de centrale overstaplocatie voor heel Friesland. Hier vindt een eerste intakegesprek plaats en een medische controle. Vanuit de overstaplocatie in Heerenveen gaan de vluchtelingen naar een opvanglocatie ergens in Friesland. Het adres van de ontvangst/overstaplocatie in Heerenveen is: It Hege Stik 9, 8445 PZ, Heerenveen. Het melden kan dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur.

Opvang door gastgezinnen

Ik wil vluchtelingen opvangen in Weststellingwerf. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

We adviseren je hierover goed na te denken. De opvang is waarschijnlijk niet van korte duur en er komt meer bij kijken dan alleen een onderdak verlenen.

Meer informatie vind je op de website van Vluchtelingenwerk

Aanmelden als gastgezin kan via de website van Takecarebnb

Waar moeten vluchtelingen uit Oekraïne zich melden die al wel een logeeradres in Weststellingwerf hebben, bijvoorbeeld bij een gastgezin?

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Weststellingwerf bij bijvoorbeeld een gastgezin zijn opgevangen, moeten aangifte doen van hun verblijf en adres bij de gemeente Weststellingwerf. De gemeente schrijft hen dan in in de BasisRegistratie Personen (BRP). Vang jij vluchtelingen op? Vertel ze dan dat ze zich moeten inschrijven bij de gemeente. Je kunt voor de inschrijving van de vluchtelingen in de BRP een afspraak maken via 14 0561. Deze vluchtelingen hoeven dus niet eerst naar Heerenveen.

Op de website van de Rijksoverheid staan veel gestelde vragen en antwoorden over de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hulp bieden

Ik wil de vluchtelingen graag helpen. Hoe kan dat?

Wat fijn dat je jouw hulp aanbiedt. Dat kan op verschillende manieren.

Hulp aanbieden

Ga naar de website van het Vrijwilligerspunt en geef aan dat je iets wil betekenen. Het Vrijwilligerspunt neemt daarna contact met je op over het vervolg en de mogelijkheden die er zijn. 

Kleding en spullen doneren

Wilt u kleding doneren? Dit kan bij de Kledingbank in Wolvega en Noordwolde.

  • Wolvega: Willem Lodewijkstraat 68
  • Noordwolde: Hellingstraat 2b

Op dit moment heeft de gemeente geen spullen nodig. Misschien verandert dit in de toekomst. Houd daarvoor deze website in de gaten. Bekijk anders welke initiatieven er in de buurt zijn waar je op dit moment wel terecht kan.

Rechten van Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Krijgen vluchtelingen uit Oekraïne een uitkering of basisinkomen?

Het kabinet werkt aan een regeling voor leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Het is de bedoeling dat vluchtelingen die ingeschreven zijn in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) € 260 leefgeld per maand krijgen om bijvoorbeeld eten en kleding van te kopen. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, krijgen daarnaast een maandelijks bedrag om een bijdrage te kunnen leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. Deze wooncomponent is € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige per maand. Het gastgezin zelf krijgt geen vergoeding. 

Het leefgeld stopt wanneer de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen.

De gemeente wil de (financiële) druk op de gastgezinnen en vrijwilligers verminderen en de zelfstandigheid van de vluchtelingen vergroten. Daarom gaat de gemeente het leefgeld zo snel mogelijk uitbetalen. Voor de uitbetaling hebben de volwassen vluchtelingen een IBAN-bankrekening nodig. De gemeente maakt het leefgeld over per volwassene of per gezin.

De vluchtelingen kunnen voor de aanvraag van het leefgeld een afspraak maken via 14 0561 of via 0561-691234.

Heeft een vluchteling nog geen IBAN-bankrekening? Dan is het belangrijk dit te regelen vóór het aanvragen van het leefgeld.

Wordt gezondheidszorg aan vluchtelingen uit Oekraïne vergoed?

Vluchtelingen hebben recht op eerstelijns- en acute zorg. Met huisartsen en tandartsen in de gemeente Weststellingwerf is contact geweest. De vluchtelingen zijn hier welkom voor eerstelijnszorg. De kosten voor de zorg kunnen worden gedeclareerd bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vanuit de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Meer informatie lees je op de website van het CAK.

Mogen vluchtelingen werken op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen werken, wanneer zij zijn ingeschreven in Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Vanaf 1 april worden de mogelijkheden hiervoor verruimd. 

Een vluchteling uit Oekraïne die in Nederland gaat werken, moet een Nederlandse zorgverzekering afsluiten.

Mogen kinderen uit Oekraïne in Nederland naar school?

Kinderen hebben recht op onderwijs. De onderwijsorganisaties in de gemeente Weststellingwerf hebben aangegeven dat kinderen uit Oekraïne welkom zijn op de scholen in de gemeente. Er volgen op dit moment al een aantal kinderen uit Oekraïne les op scholen in de gemeente Weststellingwerf.

Vang jij als gastgezin Oekraïense kinderen op, dan kun je contact opnemen met een school over de plaatsing.

Hoe verkrijgen Oekraïners in Nederland hun rechten?

Inschrijving in de BRP

Oekraïners die in Nederland verblijven, moeten zo snel mogelijk aangifte doen van verblijf in Nederland en op welk (tijdelijk) adres dat is. De gemeente schrijft hen dan in in de BasisRegistratie Personen (BRP). Als je ingeschreven bent in de BRP krijg je een burgerservicenummer (BSN). Een BSN heb je nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te openen of een uitkering te krijgen. 

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen voor de inschrijving in de BRP een afspraak maken via 14 0561.

Het is belangrijk dat een gezin samen langskomt en niet de gezinsleden apart. En natuurlijk dat ze alle (reis)documenten met persoonsgegevens naar de aangifte afspraak meenemen. Niet alle vluchtelingen uit Oekraïne hebben een paspoort bij zich, vooral de kinderen niet. Daarom kost het inschrijven soms meer tijd.

Op de website van de rijksoverheid staan veel gestelde vragen en antwoorden over de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Meer informatie over de verblijfsrechten

Volgens de Europese richtlijn tijdelijke bescherming krijgen gevluchte Oekraïeners tijdelijke bescherming. Meer informatie hierover en over de rechten van gevluchte Oekraïeners vind je hier .

Veelgestelde vragen en informatie over verblijfsrechten van gevluchte Oekraïeners in Nederland lees je op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Overige vragen

Waar kan ik terecht als ik last heb van angstklachten door deze oorlog? 

Voor een gesprek over herinneringen en zorgen die de oorlog naar boven kan brengen, kun je terecht bij de website van Mind Korrelatie.

Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor Nederland?

Hoe Nederland reageert op de oorlog in Oekraïne, standpunten van het kabinet en andere landelijke informatie over de situatie in Oekraïne vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vang jij Oekraïense vluchtelingen op en wil je uitleg geven over de Nederlandse feest- en gedenkdagen in het voorjaar?

Onderstaande kalender legt in het Oekraïens uit welke feest- en gedenkdagen eraan komen en wat die betekenen.

Nederlandse feest- en gedenkdagen
De Nederlandse feest- en gedenkdagen in het Oekraïens