Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap.

Provinciale Staten

De Provinciale Staten van Friesland zijn volksvertegenwoordigers die het beleid van de provincie Friesland bepalen. Daarnaast controleren ze de Gedeputeerde Staten. Meer informatie over de verkiezingen voor de Provinciale Staten vind je op de website van de Kiesraad(externe link).

Je mag stemmen in de gemeente Weststellingwerf op de Provinciale Staten als je:

  • de Nederlandse nationaliteit hebt
  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
  • inwoner van de gemeente Weststellingwerf bent op 30 januari 2023
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Waterschap

Wetterskip Fryslân zorgt voor de waterhuishouding in Friesland. Bijvoorbeeld door het water op peil te houden, ons te beschermen tegen hoog water en ons afvalwater schoon te maken. Hoe het waterschap dat doet, dat bepaal jij! Meer informatie over de waterschapsverkiezing vind je op de website van Wetterskip Fryslân(externe link).

Je mag stemmen in de gemeente Weststellingwerf op het waterschap als je:

  • de Nederlandse nationaliteit hebt of EU-burger of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent
  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
  • inwoner van de gemeente Weststellingwerf bent op 30 januari 2023
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Vragen?

Stuur een mail naar verkiezingen@weststellingwerf.nl of bel ons via 140561.